Qurna - Bathroom Furniture Qurna

Model.pageItems.data[0].attributes.Title

QURNA AHŞAP ve YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Başarımızın temelinde insan kaynağının değerini ve önemini biliyoruz. Her bir çalışanımız, firmanın başarısına katkıda bulunan birer değerdir ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Qurna İnsan Kaynakları politikamızın ana hatları:

1.⁠ ⁠ADİL ve EŞİT İSTİHDAM:

Herkesin eşit haklara sahip olduğuna inanıyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizde cinsiyet, yaş, ırk, din, cinsel yönelim veya engellilik gibi unsurlar gözetilmez. Adil ve eşit istihdam politikamız, herkesin yetenekleri ve potansiyeli doğrultusunda değerlendirilmesini sağlar.

2.⁠ ⁠ÇALIŞAN GELİŞİMİ ve EĞİTİM:

Çalışanlarımızın gelişimi ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için destek olmak bir önceliğimizdir. Sürekli eğitim programları, mentorluk olanakları ve iç gelişim fırsatları sunarak, çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

3.⁠ ⁠ÇALIŞAN KATILIMI ve İLETİŞİM:

Her düzeydeki çalışanın görüş ve önerilerine değer veriyoruz. Açık iletişim kanalları aracılığıyla çalışanlarımızın düşüncelerini paylaşmalarını ve katkıda bulunmalarını teşvik ediyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi daha etkili hale getirmek için düzenli olarak geri bildirim alıyor ve iyileştirmelere açık oluyoruz.

4.⁠ ⁠İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ:

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en öncelikli konularımızdan biridir. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum sağlamak, kazaları önlemek ve çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek için çaba harcıyoruz.

5.⁠ ⁠ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEME:

Çeşitli bakış açılarının, yeteneklerin ve kültürlerin işyerimize zenginlik kattığını biliyoruz. Çeşitli bir çalışma ortamı yaratmak için çaba gösteriyor ve her bir çalışanımızın benzersiz güçlü yanlarını değerlendirmeye özen gösteriyoruz.

Bu politika, Qurna olarak insan kaynağı yönetimimize yön veren temel prensipleri içermektedir. Çalışanlarımızın memnuniyeti ve başarılarının sürdürülebilirliği, firmamızın vizyonunu gerçekleştirmede kritik bir rol oynamaktadır.