Qurna - Bathroom Furniture Qurna

Model.pageItems.data[0].attributes.Title

ENERJİ POLİTİKASI

Qurna ve çalışanları olarak, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz çerçevesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni de benimseyerek, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde, gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda;

  • Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerjinin, ham maddenin ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

  • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünlerin, enerji verimli teknolojilerin, uygulamaların tercih edilmesi ve hizmetlerin temin edilmesi,

  • Ürün ve üretim süreçlerinin tasarım ve revizyonlarında enerji performans iyileştirilmelerinin dikkate alınması,

  • “En verimli ürünler” üretmede sektöre liderlik edilmesi,

  • Kaynak verimliliği ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, toplumun ve tüm değer zincirimizin bilincinin artırılması,

  • Rekabetçi alternatif yeni teknolojiler ve dijital uygulamaların takibi ve süreçlere entegrasyonu,

  • Enerji performansı ve yönetiminde amaç ve hedefleri belirlerken sürekli iyileşmenin gözetilmesi,

  • Enerji perspektifiyle risk ve fırsatları değerlendirerek proaktif çözümler üretilmesi,

Tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin ve bayilerimizin de enerji ve çevreyle ilgili süreçlere benzer bir bilinçle yaklaşması konusunda teşvik edilmesi

 yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemleri ve Global İş Etiği ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.